Isin Jane

Aku jane pengen nulis uneg-uneg neng kene, amarga ki aku saiki lagi ora duwe konco cerak sing isoh tak jak cerito-cerito.

Uneg-Uneg Opo?

Yo uneg-uneg sing marai ngganjel ngunu lho…

Ra Duwe Pacar To Kowe?

Ora kok, aku wis ora menjalin pacaran kit 2009. Pacarku jaman tahun 2009 iku saiki wis nikah, lan apik’e aku diundang lho nda… aku teko pas Akad Nikah’e trus aku ndelok Ijab Qobul’e, pas wacanan dongo soko pak Naib aku melu dongo sepenuh ati…rasane trenyuh banget, pas neng wektu kui aku yo dongo mugo-mugo aku lekas isoh nyusul ndang duwe bojo.  Bojone yo apik’an banget, trus aku dijak selfie karo mantenne… kanggoku iku mengenang banget, aku dongo mugo-mugo dadi keluarga sakinah, mawadah, warohmah.

Kowe teko dewe pas kui?

Aku teko dewe Nda, aku lewat malang jiwan kae lurus terus jedus’e polsek Karangnongko, sakjane luwih cerak lewat jalan deles indah lha tapi aku kan wis suwee banget ora moro rono dadi lali trus manut wae peta neng undangan, lan peta neng undangan iku sing digambar dalan malangjiwan lurus terus dudu sing dalan deles indah.
Ra melu resepsi Nda?

Ora aku, lha jam 10 aku kudu wis tekan ngomah kon motret nikah’e Agus adine septi tonggoku. Lha pas aku mulih soko karangnongko ki aku lewat dalan deles indah, trus bablas’e metu dalan ngendo-prawatan, trus aku belok arah Pasar Dompyongan Jogonalan. Lha pas neng pasar iku aku ketemu koncoku secara kebetulan, yo bener nek ketemu secara kebetulan ki rasane payee ngunu.

Ketemu kebetulan?

Yo, aku saiki ki ijih kepikiran salah siji omongan’ne uwong sing tau ngomong nek ra bakal ketemu aku kecuali kebetulan. Yo sanadyan wonge wis menehi penjelasan nek kui asline gur basa-basi, tapi kok yo angel banget yo ilangkene?

Bakal Ilang nek kowe wis ketemu wong’e

Iyo mungkin juga yo, tapi asline aku ki wedi je nek ketemu wonge?

Genderuwo po wedi?

Yo ora ngunu, tapi aku ki jane isin je.

Lha isin ki ngopo je?

Yowis pokok’e, ra kandani.

Lha wong gur karo aku we ra gelem ngandani lho kowe ki?

Gur nggo aku dewe kok.

Ooo lha yowis

Iklan

Aku Pengen Menulis Catatan Akhir Tahun

Mbiyen pas akhir tahun 2011 aku wis tau nulis catatan akhir tahun, asline aku ki ora kerep-kerep nulis catatan akhir tahun sak durunge, lha bar tahun iku wae aku yo ora nulis catatan akhir tahun maneh kok. Aku ora duwe cerito dowo sing kudu ditulis neng halaman wordpress, yo trus biasane aku gur nyetatus neng Facebook utowo BBM wae.

Lha Kowe Pengen Nulis Catatan Akhir Tahun po Ra Tahun Iki?

Yo pengen! Tahun iki 2016, aku pengen nulis catatan akhir tahun maneh tapi iki dudu artine aku akeh masalah neng tahun iki lhio nda, tapi yoben sesuk tahun-tahun berikutnya aku bakal kepingkel-pingkel moco catatanku tahun iki.

Lha kok isoh kepingkel-pingkel? Ngakak Toh?

Lha iyo ngakak, lha wong aku iki toh lagi wae moco catatan akhir tahunku sing 2011, aku dadi ngakak dewe lho….tenan! Mesam-mesem dewe ndelok catatanne jaman aku mumet mbiyen.

Kowe Asline Nulis Iki Kanggo Sopo Toh Jane?

Asline yo gur nggo aku dewe nda…. Amarga aku biasane ki nek curhat ki gur neng blogku, mbiyen sih aku pernah curhat-curhat ngunu neng catatan Facebook tapi akhirre aku isin dewe je amarga kan diwoco konco-konco Facebookku. Lha trus sing kepenak ki yo curhat neng blog pribadiku to nda… amarga kan sing moco ora akeh.

Lha po eneng sing moco nda-nda?

Aku awalle yo ra ngerti, awalle tak kiro ki blogku gur dikunjungi konco-konco komunitas penggemar Guns N’ Roses, tapi ternyata ora! Lha ternyata ki eneng koncoku sing ngerti Kompasiana-ku lho nda….kan aku kaget to….waduh isoh-isoh’e moco postingan Kompasiana-ku diluar komunitas penggemar GNR. Tapi nek WordPress iki tak kiro gak eneng wong ngerti kok nda, kecuali emang wong’e ki kepo banget ngunu. Wong aku ki nulis nggo awakku dewe kok nda, lha iki we aku gur jagongan karo awak dewe, iyo po ra?

Kowe lego nda nek bar nulis catatan neng blog ngunu kui?

Yo lego nda… bali maneh nda daripada aku nyetatus neng Facebook utowo BBM kan luwih becik aku nulis neng kene to nda? Nek neng kene kan ora bakal diwoco uwong to nda? Kecuali memang wong’e ki kepo banget…. Yo bakalan moco iku.

Yowis Nda, tak tunggu catatanmu akhir tahun yo? Lha Kapan je sir’re meh nulis ki?

Yo secepatnya to nda, nek isoh yo Desember sesuk. Pokok’e sak durunge sasi Desember entek aku wis nulis uneg-uneg. Tapi yo gur ngene ki nda, asline aku sedih dewe je nek umpama kon nulis uneg-uneg ki, lha piye maneh nda-nda….ben ora stress.

Aku Ingin Bercerita

Ternyata aku tidak mampu bercerita kepadamu, ceritaku tentang hidupku dan ceritaku tentang kisah hariku. Sejak saat itu aku tidak lagi merasa nyaman untuk berbagi kisah denganmu, mungkin kamu pun juga merasa begitu karena kamu pernah mengatakannya kepadaku.

 

Semoga Bisa Berjumpa Kembali

9 Nopember 2016

Hampir pukul 11.00 menjelang siang aku mendapat telepon dari bagian kepegawaian RSND Undip Semarang, perasaanku campur aduk bahkan hampir tidak bisa berkata apa-apa.
Astagfirulahaladzim…. astagfirullah, Ya Allah maafkanlah aku.